CET10 BAC DE RODA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si no puede asistir a la clase, anule por favor la reserva para que pueda disfrutarla otro usuario. Si no fuera el caso le penalizará para futuras reservas!

CET10 BAC DE RODA

INFORMACIÓ IMPORTANT

Si no pots assistir a la classe, anul·la si us plau la reserva per tal de que pugui gaudir-la un altre usuari. Si no es realitza l'anul.lació, s'aplicarà una penalització per a futures reserves!